27 de setembre de 2007

Creació de la societat

Estimats amics

Ja ens hem constituït en Societat legalment reconeguda davant la Generalitat de Catalunya.
Tot just fa 3 mesos que començàvem aquesta idea, fruit de les ganes d'una sèrie de gent per començar un projecte.
La Societat està formada en aquests moments per 5 socis fundadors i la primera Junta Directiva està constituïda per:
• President: Guillem Cintas.
• Secretari: Sergi Ricart.
• Tresorer: Ivan Roig.
Els nostres objectius són difondre a Catalunya la cultura neollatina i el seu estudi.
Properament esperem poder disposar de pàgina web, on aniríem penjant tot allò relacionat amb la societat (els estatuts, materials, etc.).
Si us voleu posar en contacte amb l'associació, us atendrem molt gustosament a la següent adreça de correu electrònic llatinistes@gmail.com
Moltes mercès per tot.
Atentament

Guillem Cintas (president de la Junta Directiva)